DÙNG BAO CÂN CƠ THẲNG ĐỂ TRÁNH MẤT CHIỀU DÀI DƯƠNG VẬT TRONG PHẪU THUẬT KÉO DÀI DƯƠNG VẬT


Nguyễn Thành Như*, Mai Bá Tiến Dũng*,

 TÓM TẮT

Đặt vấn đ Để kéo dài dương vật, kỹ thuật được sử dụng nhiu nhất là cắt dây chằng treo dương vật kết hợp với tạo hình da kiểu V-Y ngược. Tuy nhiên, dương vật dễ bị dính trở lại vào xương mu, làm mất đoạn chiu dài dương vật mới được kéo dài thêm, nên dương vật cần được giữ lại.

Mục tiêu: chúng tôi giới thiệu kỹ thuật dùng một mảnh bao cơ thẳng (do Nguyễn Thành Như phát triển)khâu đính vào thể hang để giữ dương vật.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Bệnh nhân đến điu trị tại bệnh viện Bình Dân, trong thời gian 2 năm (2006-2008), có dương vật ngắn. Nghiên cứu lâm sàng tin cứu mô tả.

Kết quả 4 trường hợp được phẫu thuật. 1 trường hợp chiu dài dương vật khi xìu không đổi, các trường hợp sau dương vật khi xìu dài hơn được 1 cm và 2 cm.

Kết luận Sử dụng mảnh bao cơ thẳng là một kỹ thuật đơn giản, giúp chiu dài dương vật có thêm nhờ cắt dây treo không bị mất đi do dương vật dính trở lại vào khớp mu.

 SUMMARY

USING RECTUS ABDOMINIS SHEATH FLAP TO MINIMIZE THE PENILE LENGTH LOSS IN PENILE LENGTHENING

Nguyen Thanh Nhu, Mai Ba Tien Dung

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 ‐ Supplement of No 4 ‐ 2008: 234 ‐ 236

Introduction The technique most commonly used for penile lengthening is the release of the suspensor ligament in combination with an inverted V-Y skin plasty. However, the penis may be reattached to the pubis,causing loss of the added penile length, therefore it must be held. Aim: we describe a technique using a rectus abdominis sheath flap (developed by Nguyen Thanh Nhu) secured to the cavernous bodies to hold the penis.

Patients and Methods Clinical prospective analytic research. Patients complaining of short penis at Binh Dan hospital during 2 years (2006-2008).

Results 4 cases were undergone the procedure. Flaccid penile length was unchanged in 1 case, gained 1-2 cm in other 3 cases.

Conclusion Using rectus abdominis sheath flap is an easy-done technique minimizing the penile length loss in penile lengthening, avoiding the reattachment of the penis to the pubis.

  ĐẶT VẤN Đ

Một số nam giới thường tự nhìn nhận đương vật họ quá nhỏ, quá ngắn. Những người

này thường quá lo lắng về khả năng tình dục đến mức tránh né các quan hệ nam nữ. Phẫu thuật kéo dài dương vật được thực hiện trên những người này vì lý do thẫm mỹ là chính(7).

Phẫu thuật được dùng nhiều nhất là cắt rời dây treo dương vật kết hợp với tạo hình da kiểu V‐Y ngược. Một vài kỹ thuật được áp dụng nhằm giữ dương vật sau khi cắt rời dây treo, nhưng chưa có kỹ thuật nào được chấp nhận rộng rãi. Chúng tôi áp dụng kỹ thuật sử dụng mảnh bao cơ thẳng để khâu giữ dương vật sau khi cắt rời (do Nguyễn Thành Như phát triển) trong nghiên cứu này.

ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu lâm sàng tiền cứu mô tả. Bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện Bình Dân,trong thời gian 2 năm (2006‐2008), vì dương vật ngắn. Loại trừ các trường hợp dương vật ngắn do bị đoạn vì tai nạn hay phẫu thuật,dương vật ngắn kết hợp với dị tật lỗ tiểu thấp,lỗ tiểu cao, dương vật cong bẩm sinh hay thứ phát do sẹo, do bệnh Peyronie. Chiều cao của bệnh nhận trên 160 cm. Chức năng cương dương bình thường, chức năng tiểu tiện bình thường. Bệnh nhân không có các rối loạn nội tiết và di truyền. Các bệnh nhân được đo chiều dài dương vật khi xìu và khi kéo trước mổ (lần lượt phải nhỏ hơn 3,5 cm và 7,5 cm).Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và được tiến hành phẫu thuật: sau khi cắt rời dây treo dương vật, một mảnh bao cơ thẳng hình tam giác, đáy phía khớp mu, được dùng để khâu đính vào thể hang (hình 1,2,3,4).

Untitled

Theo dõi sau mổ bao gồm tình trạng vết mổ (nhiễm trùng, tụ máu), chức năng cương và tiểu tiện. Chiều dài dương vật được đo lại sau mổ 3 tháng. Ghi nhận sự thay đổi của góc dương vật –mu (có mở rộng không). Sự hài lòng của bệnh nhân được đánh giá sau mổ 3 tháng ở ba mức độ: hài lòng, tạm hài lòng và không hài lòng.

KT QUẢ

Có 4 trường hợp được tiến hành phẫu thuật kéo dài dương vật bằng kỹ thuật trên.

Tuổi trung bình của bệnh nhân là 22,67 ±1,20 (19-25 tuổi).

Lý do đến điều trị là vì dương vật nhỏ.Thời gian nằm viện sau mổ là 3 – 4 ngày.

Ống dẫn lưu và thông tiểu được rút sau 2 ngày.Không ghi nhận tụ máu, nhiễm trùng vết mổ. Chức năng cương và tiểu tiện không thay đổi sau mổ. Góc dương vật – mu khi cương không thay đổi sau mổ

Untitled

Sự hài lòng của bệnh nhân sau mổ

Bệnh nhân 1 Không

Bệnh nhân 2 Tạm hài lòng

Bệnh nhân 3 Hài lòng

Bệnh nhân 4 Hài lòng

BÀN LUẬN

 Ưu tư về kích thước dương vật là một vấn đề thường gặp trong nam giới và trong một số tôn giáo. Nhiều người, đặc biệt là thanh niên,thường tự ti với kích thước dương vật của họ và nghĩ rằng dương vật họ quá nhỏ nên nhờ đến phẫu thuật để tăng chiều dài dương vật.

Tại Hoa Kỳ, từ 1989 đến 1996, khoảng 10.000 trường hợp được phẫu thuật tăng kích thước dương vật(8). Được xem là dương vật nhỏ nếu dương vật có hình dạng giải phẫu bình thường nhưng chiều dài nhỏ hơn 2 lần độ lệch chuẩn(7,8). Theo Nguyễn Thành như và cộng sự, chiều dài dương vật người Việt Nam trưởng thành được xem là nhỏ nếu < 3,8 cm và khi cương (hay khi kéo) <7,8 cm(4).

Phẫu thuật kéo dài dương vật lần đầu tiên được mô tả bởi các nhà phẫu thuật nhi Kelly và Eraklis (2), năm 1971, và Johnston (1), 1974, bằng cách cắt dây treo dương vật và tạo hình da kiểu V-Y ngược. Chiều dài dương vật sau mổ thường tăng thêm 2-3 cm (1), (3), thậm chí 4 cm, theo Pan(5).Tuy nhiên, bất lợi của phẫu thuật này là chiều dài đoạn dương vật được thêm nhờ cắt dây treo có thể bị mất do dương vật dính lại vào xương mu. Ngoài ra, do mất dây treo nên dương vật có thể không dựng đứng khi cương, góc giữa dương vật và khớp mu bị mở rộng sau mổ (6). Để khắc phục tình trạng này, một số kỹ thuật đã được ứng dụng. Li dùng một thỏi silicone chặn giữa dương vật và khớp mu (3). Shaeer tránh vật liệu nhân tạo bằng cách một mảnh ghép có cuống nửa mỡ – nửa da ở vùng da – mỡ trên xương mu, khâu đính vào thể hang (6). Chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật này của Shaeer trên 2 bệnh nhân và có 1 trường hợp bệnh nhân bị lông mọc từ mảnh ghép gây nhiễm trùng kéo dài, buộc phải mổ lại để cắt bỏ mảnh ghép này. Ưu điểm của mảnh ghép có cuống lấy từ bao cơ thẳng bụng là dùng chất liệu tự nhiên, không để lại dị vật (lông) trong vùng mổ. Dương vật được giữ và kéo lên dễ dàng bằng mũi khâu đính mảnh ghép vào thể hang. Mặt khác, góc giữa dương vật và khớp mu không đổi nên sau mổ, dương vật khi cương vẫn dựng đứng, đưa lên cao được. Khó khăn của kỹ thuật này là nếu mảnh ghép quá dài thì không giữ được dương vật nên 2 trường hợp phẫu thuật đầu tiên, chiều dài dương vật không tăng thêm hay chỉ tăng ít (1cm).

KT LUẬN

Dương vật có thể được kéo dài thêm khoảng 2cm bằng cách cắt dây treo dương vật. Mảnh ghép có cuống bao cơ thẳng bụng có thể áp dụng để giữ dương vật không bị dính lại vào xương mu, bảo toàn chiều dài thêm được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Johnston JH. Lengthening of the congenital or acquired small penis. Br J Urol 1974:46:685-687.
  2. Kelly JH, Eraklis AJ. A procedure for lengthening the phallus in boys with extrophy of the bladder. J Pediatr Surg 1971:6:645-649
  3. Li CY, Kayes O, Kell PD, Christopher N, Minhas S, Ralph DJ. Penile suspensory ligament division for penile augmentation: indications and results. Eur Urol. 2006 Apr;49(4):729-733.
  4. Nguyễn Thành Như, Mai Bá Tiến Dũng, Phạm Hữu Đương, Dương Văn Hải. Kích thước dương vật trung bình ở ngườiViệt Nam trưởng thành. Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 12, phụ bản số 1, 2008: 326-329.
  1. Pan LJ, Zhu LJ, Wang Z, Cai ZK, Da J, Dong GQ, Huang YF. Successive ʺZʺ incision and skin flaps: a better procedure for penile lengthening. Zhonghua Nan Ke Xue. 2008 Apr;14(4):317-320
  2. Shaeer O, Shaeer K, el-Sebaie A. Minimizing the losses in penile lengthening: ʺV-Y half-skin half-fat advancement flapʺ and ʺT‐closureʺ combined with severing the suspensory ligament. J Sex Med. 2006 Jan;3(1):155-160
  3. Van Driel MF, Schultz WC, Van de Wiel HB, Mensink HJ. Surgical lengthening of the penis, BJU Int, 1998, 82(1):81-85.
  4. Wessells RA, Lue TF, McAninch JW. Penile length in the flaccid and erect states: guidelines for penile augmentation. J Urol 1996, 156:995‐997.

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản của Số 4 * 2008

Hội Nghị Ngoại Khoa Và Phẫu 234 Thuật Toàn Quốc Năm 2008

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s