QUẢN LÝ Y TẾ


Vì một nền y tế thông minh Việt Nam

Tôi có kinh nghiệm dày dặn với thâm niên làm việc trong ngành bệnh viện & chăm sóc sức khỏe với vai trò quản lý: Hệ thống Y tế Vinmec, Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare, FPT Healthcare.

Tôi có niềm đam mê lớn là phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe “thông minh” cho bệnh nhân. Là một nhà đổi mới và sớm áp dụng khoa học hiện đại và công nghệ y tế, tôi thích đạt được những trải nghiệm và hiểu biết mới, đồng thời thách thức các ranh giới của mình.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trọn vẹn cho con đường mà tôi đã chọn trong việc giúp đỡ những người khác trong cuộc sống của mình.

Quản lý y tế

Tư vấn hoạt động hiệu quả & chất lượng cho các cơ sở y tế

Bệnh án điện tử

Xây dựng mô hình hoạt động và quản lý chất lượng cho hệ thống bệnh án điện tử

Telehealth – Telemedicine

Xây dựng mô hình hoạt động và quản lý chất lượng trong Telemedicine – Telehealth


“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trọn vẹn cho con đường mà tôi đã chọn trong việc giúp đỡ những người khác trong cuộc sống của mình”

Bs Trí Quang


Let’s make something beautiful together.